Про нас / Меморандум

ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» заснована 18 липня 2019 року.

Метою створення громадської організації було сприяння виробленню ефективної національної політики охорони здоров’я на основі пріоритетів людиноцентричності, духовності (соціальної справедливості) та національної безпеки.

За час свого існування ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» проведено ряд експертиз із соціально значущих питань в сфері охорони здоров’я, за підсумками яких до органів державної влади було направлено відповідні резолюції та пропозиції. Із матеріалами громадських експертиз та їх підсумками можна ознайомитися на нашому сайті.

До участі у експертизах залучаються національні експерти та фахівці в різних галузях медицини, що діють відповідно до Меморандуму про взаємодію та партнерство. Із Меморандумом та інформацією про експертів можна ознайомитися у відповідних розділах цього сайту.

Якщо Ви володієте актуальною інформацією про бар’єри на шляху до отримання якісних медичних послуг, або являєтесь фахівцем та професіоналом в галузі медицини, юриспруденції або економіки, запрошуємо Вас до співпраці та взаємодії.

ГО «Експертна спільнота пацієнтів України»

ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» вважає за необхідне та важливе поглиблювати співпрацю між партнерами з метою захисту прав пацієнтів, а також організацій, які відстоюють права пацієнтів.

Пропонуємо Вашій увазі Меморандум про взаємодію та партнерство між громадською організацією «Експертна спільнота пацієнтів України» та громадськими експертами різних напрямків в галузі громадського здоров’я. У Меморандумі визначені засади партнерства та взаємодії.

Меморандум

Про взаємодію та партнерство між громадською організацією «Експертна спільнота пацієнтів України» та громадськими експертами різних напрямків в галузі громадського здоров’я.

Конституція України визначає людину, її життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю, право на охорону здоров’я та медичну допомогу – конституційним, а утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком держави.

Зважаючи на зазначене сторони Меморандуму висловлюють та підтримують прагнення до співпраці на основі пріоритетів людиноцентричності, духовності (соціальної справедливості) та національної безпеки з метою захисту прав та інтересів пацієнтів, медичних працівників; встановлення та розвитку взаємодії між лікарями, пацієнтами та органами державної влади.

З цією метою сторони, підписанти Меморандуму, погоджуються:

  • здійснювати співпрацю на підставі забезпечення прав, гідності, самостійності кожної із сторін підписантів Меморандуму;
  • здійснювати експертну діяльність в питаннях, що торкаються прав людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, в тому числі шляхом проведення громадських експертиз з соціально значущих питань;
  • обмінюватися інформацією, напрацюваннями, пропозиціями та рекомендаціями, координувати діяльність з метою ефективного досягнення встановлених завдань;
  • висвітлювати інформацію на електронних ресурсах та у засобах масової інформації про цілі та завдання спільної діяльності, отримані напрацювання та плани подальшої роботи.
  • здійснювати інші заходи, що витікають з реалізації спільної діяльності у рамках Меморандуму.

Сторони визначають за необхідне інформувати одна одну щодо співробітництва в рамках Меморандуму.

Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

Меморандум може бути припинено будь-якою зі Сторін, шляхом подачі письмового повідомлення за місяць до бажаної дати припинення дії Меморандуму.

Меморандум може бути доповнений та змінений тільки за взаємною письмовою згодою однієї зі Сторін.

Меморандум залишається відкритим для усіх зацікавлених сторін, та до його підписання можна долучитися у будь який час.

Долучитися